Bent u wel eens benauwd als u zich inspant? Vermijdt u soms inspanningen om hoestbuien te voorkomen? Dat is jammer, want juist als u chronische bronchitis of longemfyseem heeft (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD), dan is het juist beter om te bewegen. Dit voorkomt dat uw klachten verergeren. Bij ons kunt u onder begeleiding van een fysiotherapeut op verantwoorde wijze een oefenprogramma volgen om de gevolgen van COPD op te vangen en tegen te gaan. 

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een verzamelnaam van chronische bronchitis en longemfyseem. In beide gevallen kunnen de longen niet voldoende zuurstof in het bloed laten opnemen. Het lichaam trainen en in conditie houden is voor deze mensen altijd erg lastig vanwege dit tekort. 

Bij Fysic kunt u terecht voor gespecialiseerde COPD training. Aan de hand van de problematiek wordt bekeken of u één of twee keer per week komt trainen. Middels een speciaal oefenprogramma, waarin u ook uitgebreid wordt getest, wordt uw conditie op peil gehouden en in sommige gevallen kan er door de COPD training zelfs nog een verbetering tot stand komen.

De mate waarin oefentherapie bij COPD zal worden vergoed via de zorgverzekering, hangt af van de ziektelast volgens de GOLD richtlijn.

De ziektelast is onderverdeeld in vier groepen. Deze groepen hebben in het startjaar van de behandeling recht op:

  • Groep A: maximaal 5 sessies
  • Groep B: maximaal 27 sessies
  • Groep C en D: maximaal 70 sessies

Na het eerste jaar wordt het maximum aantal aangepast aan de hand van hoeveel onderhoudsbehandelingen er nodig zijn. De maximumaantallen zijn dan lager:

  • Groep B: 3 sessies
  • Groep C en D: 52 sessies

Voor meer informatie: 076 515 0 777