Fysic Fysiotherapie & Training is 1 van de praktijken die betrokken geweest bij de oprichting van Rugnetwerk Brabant. In Breda en omstreken werken het Amphia Ziekenhuis, een groot aantal fysiotherapie en oefentherapie praktijken en Revant Medisch Specialistische Revalidatie, samen om u de beste zorg te bieden bij klachten aan uw rug.

Het rugnetwerk Brabant is ontwikkeld in 2019 en 2020 en opgericht in 2021.
Voor alle deelnemers staat voorop dat zij door samenwerken de beste en meest passende zorg willen bieden. Door het goed organiseren van de zorg en centraal stellen van de wensen van de patiënt, kan er snel en goede zorg geleverd worden. Het netwerk heeft fysiotherapeuten, oefentherapeuten, huisartsen en specialisten als lid, die ook vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Daarnaast beoogt het netwerk het uitwisselen van kennis middels verschillende netwerkavonden per jaar voor leden.

Bijzonder in dit netwerk is de regierol die de fysiotherapeut en oefentherapeut vervult. Deze staat naast de patiënt en adviseert over de behandeling. De therapeut heeft nauw contact met de specialist en houdt overzicht over de behandeling.