Gelukkig kan Medical Taping een uitkomst bieden bij het verminderen van hooikoortsklachten. Het intapen van de rug tegen hooikoorts wordt sinds enkele jaren actief toegepast en de resultaten zijn positief!   

Medical Taping kan een uitkomst bieden bij de volgende hooikoortsklachten:

  • Jeukende, branderige en tranende ogen
  • Rode en gezwollen oogleden
  • Loopneus of verstopte neus
  • Niesbuien
  • Benauwdheid
  • Jeukend gehemelte

Werkwijze medical taping bij hooikoorts:
Het ruggenmerg bestaat uit verschillende segmenten. Bij elk segment hoort een bepaald huid- en orgaangebied. De huid en organen hebben een bepaalde wisselwerking: de huid kan de organen beïnvloeden en andersom. Hier ligt ook de kracht van de Medical Tape bij hooikoortsklachten.
Door de Medical Tape op de juiste plekken van de huid op de rug aan te brengen met een specifieke techniek, wordt het huidgebied onder de tape beïnvloed. Hiermee bereik je ook de organen die bij hooikoorts betrokken zijn, zoals de longen. Dat is ook de reden waarom het intapen van de rug voor veel mensen met hooikoorts helpt om hun hooikoortsklachten te verminderen.