Psychosomatische fysiotherapie

Psyche staat voor geest en Somatisch staat voor lichamelijk. Er bestaat een grote samenhang tussen lichamelijke klachten en psychise overbelasting. De psychosomatische fysiotherapeut specialiseert zich in behandeling van klachten die met spanning of stress te maken hebben waaruit lichamelijke klachten ontstaan. Ook onbegrepen lichamelijke klachten wordt door de psychosomatische fysiotherapeut behandelt. 

Als er langdurig een hoge werk of prive druk aanwezig is staat het lichaam onder stress. Dit uit zich uiteindelijk tot lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, pijnklachten, duizeligheid, hoofdpijn, benauwdheid of druk op de borst.

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt bij het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. De therapeut betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder leef- en werkomstandigheden.

 

Behandelmogelijkheden

  • lichamelijke klachten die zijn ontstaan door langdurige stressoren
  • psychofysiologische en gedragsmatige kenmerken van problemen in het bewegend functionerenhet doel is het herkennen, transparant maken van
  • de complexe relaties tussen bewegend en psychisch functioneren binnen een psychosociale context en het positief beïnvloeden van verstoorde interne en externe regulatiemechanismen.

 

Behandeling

Gemodelleerde cognitieve gedragsmatige interventies tracht de psychosomatisch fysiotherapeut het inzicht in deze relatie bij de cliënt te vergroten en de verstoorde regulatiemechanismen positief te beïnvloeden. Het lichaam vormt daarbij het aangrijpingspunt. Zo leert de cliënt de klacht beter te hanteren en kan klachtenvermindering plaatsvinden.

Interventies gericht op biomedische componenten in de gezondheidsproblemen, psychologische en psychosociale componenten en interventies gericht op de samenhang van lichamelijke en psychologische componenten.

Doel: zelfsturende vermogen, het lichaamsbewustzijn vergroten en het bevorderen van de zelfregulatie.

Interventies die kunnen worden ingezet:

  • bewustwordingsmethodieken
  • ontspannings-, adem- en communicatiemethoden
  • lichaamsgerichte methoden en interventies
  • stressmanagement.

(Mindfullnes, ACT therapie, bewegingstherapie (running therapie), mindfull bewegen, communicatief bewegen, communicatieve massage)