Ruimere vergoeding fysiotherapie na een coronavirus infectie

Gepubliceerd op: 21-07-2020

Ruimere vergoeding fysiotherapie na een coronavirus infectie

Ruimere vergoeding fysiotherapie na een coronavirus infectie

Veel patiënten die ziek zijn geweest als gevolg van een coronavirus infectie hebben het zwaarder dan men in eerste instantie had gedacht. De revalidatie duurt langer en er is meer vraag naar professionele zorg zoals fysiotherapie. De minister van Medische Zorg heeft daarom bekend gemaakt dat fysiotherapie vanaf nu veel uitgebreider vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

De nieuwe minister Tamara van Ark volgt hiermee het advies op van Zorginstituut Nederland (ZIN), dat eerder al pleitte voor een ruimere vergoeding voor ex-coronapatiënten. Vanaf 18 juli worden fysiotherapie, ergotherapie en dieetadvies daarom veel ruimer vergoed vanuit de basisverzekering.
Revalidatie na een coronavirus infectie
Fysiotherapie vervult een belangrijke rol in het revalidatietraject na een coronavirus infectie. Patiënten hebben naast de bekende symptomen ook vaak last van langdurige klachten zoals vermoeidheid, conditieverlies, minder kracht in de spieren en benauwdheid. Om patiënten helpen te herstellen wordt fysiotherapie voorgeschreven.

Hoge kosten
Een patiënt die gedurende 5 maanden wekelijks twee keer naar de fysiotherapeut moet om te herstellen, krijgt gemiddeld te maken met een rekening van zo'n 1.400 euro. Dat zijn hoge kosten die niet iedereen zomaar kan betalen. Het is daarom erg goed dat er gekozen is voor een tijdelijke vergoeding zodat patiënten die te maken hebben gehad met Covid-19 toch de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.
De vergoeding
De vergoeding voor fysiotherapie vanuit het basispakket geldt minimaal 6 maanden. Patiënten krijgen maximaal 50 behandelingen vergoed. Voor ergotherapie geldt dat maximaal 8 extra behandeluren vergoed worden en voor dieetadvies geldt een extra vergoeding van 7 uur.

Vooralsnog worden de behandelingen rechtstreeks vergoed vanuit de basisverzekering. Patiënten betalen wel zelf het eigen risico.
Wanneer kom je in aanmerking voor de vergoeding?
De vergoeding vanuit de basisverzekering is beschikbaar voor alle ex-coronapatiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest. Patiënten die op de intensive care hebben gelegen krijgen een ander revalidatietraject dat ook vergoed wordt door de zorgverzekering.

De zorg is alleen bedoeld voor patiënten die langdurige klachten hebben. De indicatie wordt over het algemeen gedaan door een huisarts of een longarts. De extra zorg moet binnen 6 maanden plaatsvinden. Dit kan verlengd worden als de specialist dit noodzakelijk acht.

Fysic Fysiotherapie & Training samen werken aan uw herstel