Voor het maken van een afspraak is een doorverwijzing van uw huisarts of specialist niet nodig. De behandelingen worden meestal in een aanvullend pakket door uw zorgverzekering vergoed. 

Fysic Fysiotherapie & Training heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor worden in de meeste gevallen de behandelingen rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar vergoed de kosten voor zover ze binnen uw aanvullende pakket vallen.

Fysiotherapeutische zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed valt niet onder verplicht Eigen Risico.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar:
Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 18 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Daarna kan er een beroep worden gedaan op het aanvullende pakket waarbij bijna altijd fysiotherapie wordt vergoed. 

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder die op chronische lijst staan:
Heeft u een aandoening die op de lijst met chronische aandoeningen staat? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf of (gedeeltelijk) vanuit uw aanvullend pakket. 

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder
Voor aandoeningen die niet op deze lijst staan worden de behandelingen meestal vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Voor meer informatie of u vergoeding voor fysiotherapie krijgt van uw aanvullende verzekering kunt u contact opnemen met u zorgverzekering of deze vraag stellen aan Fysic Fysiotherapie & Training.

Fysiotherapie bij Claudicatio Intermittens (etalagebenen)
Voor deze groep patiënten bestaat vanaf 2017 aanspraak op 37 behandelingen verspreid over een jaar, daarbij worden dan ook de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit het basis pakket. Fysic Fysiotherapie & Training is geregistreerd aanbieder via Claudicationet. (verwijzing nodig van specialist)

Fysiotherapie bij artrose
Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen met fysiotherapie of oefentherapie vergoed vanuit het basispakket. (verwijzing nodig van huisarts of specialist)

Tarieven Fysic Fysiotherapie 2017           

   

Fysiotherapeutische behandeling

€34,-

Fysiotherapeutische behandeling aan huis

€47,-

Intake en onderzoek na verwijzing

Intake en onderzoek zonder verwijzing

€47,-

Intake en onderzoek aan huis

€58,-

Niet nagekomen afspraak 

€27,-

Sportmassage 30 min

€34,-

Voor de tarieven van Personal Fysictraining, Small grouptraining en Bootcamp              [klik hier]

(tarieven per 1-1-2018)
(tarieven gelden als er geen vergoeding komt vanuit de basis of aanvullende verzekering)