• Fysiotherapeut
  • Fysiotherapie bij claudicatio intermittens, lid van Chronischzorgnet.nl 
  • https://chronischzorgnet.nl/nl/zorgzoeker/fysic-fysiotherapie-training-1872/thijs-beekmans-2274
  • Covid19 Revalidatie
  • Behandeling chronische klachten zoals COPD, CVA
  • BIG register: 19922749304