Uw rug verdient ‘gerichte’ zorg

Onze praktijk is gespecialiseerd in het behandelen van rugklachten. De rug zit
complex in elkaar en geen enkele rugklacht is hetzelfde. Het is uitermate belangrijk
dat u ‘gerichte’ zorg ontvangt, passend bij uw klacht. De rug heeft (vaak) meer nodig
dan alleen fysiotherapeutische behandelingen. Om deze reden bieden wij een ‘op
maat’ rugprogramma aan.

Het Fysic Lage Rug Programma bestaat (afhankelijk van de mate van uw rugklachten) uit:
een combinatie van fysiotherapeutische behandelingen, (groeps)training, voorlichting,
coaching en begeleiding op afstand. U wordt ingedeeld in een licht, midden of uitgebreid
rugprogramma. Uw therapeut beslist samen met u wat het best passende programma voor
u is om de genoemde doelen te behalen.
Hoe ziet het Fysic Lage Rug Programma eruit?

1.Uitgebreide screening en intake
Tijdens de eerste afspraak, zal onze rugspecialist aan de hand van enkele specifieke vragen
en testen beoordelen welk lage rug programma voor u relevant is. Vervolgens worden samen
met u doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn altijd gericht op:
● Het verminderen van pijnklachten
● Het verbeteren van uw lichamelijk functioneren
● Het voorkomen van terugkeer van de klachten

2. Programma op maat
Vervolgens wordt u ingedeeld in een licht, midden of uitgebreid programma. Elk programma
biedt een mix van diverse behandelvormen en een combinatie van begeleiding in de praktijk
en online begeleiding. Uw therapeut stelt samen met u een op maat programma voor u
samen. Hierbij wordt gekeken naar wat voor u het meest effectief is. Dat is afhankelijk van uw
persoonlijke situatie, doelen en wensen. Naast behandelingen in de praktijk kunt u
(groeps)trainingen en oefeningen krijgen, voorlichting en adviezen, of coaching met
betrekking tot het juiste gebruik van uw rug. Allemaal bedoeld om de belastbaarheid (wat uw
lichaam aankan) af te stemmen op wat u van uw lichaam vraagt.

3. Zorg binnen de programma’s
Lage Rug Programma
Welke zorg heeft u recht op?
Behandel garantie

Lage Rugprogramma

Welke zorg heeft u recht op?

Behandelgarantie

Lage Rug programma Licht
Naast 2 tot 4 individuele behandelingen krijgt u de volgende zorg:
● (Online) intake
● Op maat oefeningen om thuis met uw rugklachten aan de slag te gaan
● (Online) Voorlichting en coaching
● Mogelijkheid tot online en telefonisch contact met uw rug therapeut
Wanneer de klacht binnen zes maanden terug komt mag u gratis
terugkomen voor een extra consult.
Lage Rug Programma Midden

Naast 6-8 8 individuele behandelingen krijgt u de volgende zorg:
● (Online) intake
● Op maat oefeningen om thuis met uw rugklachten aan de slag te gaan
● (Online) Voorlichting en coaching
● Mogelijkheid tot online en telefonisch contact met uw rug therapeut

Wanneer de klacht binnen 12 maanden terugkomt mag u gratis terugkomen voor een extra consult. Tijdens het vervolgtraject wordt gekeken waarom de klachten zijn teruggekomen en wat wij hieraan kunnen doen
Lage Rug Programma Uitgebreid

Naast maximaal 12-14  individuele behandelingen krijgt u de volgende zorg:
● (Online) intake
● Op maat oefeningen om thuis met uw rugklachten aan de slag te gaan
● (Online) Voorlichting en coaching
● Mogelijkheid tot online en telefonisch contact met uw rug therapeut

Wanneer de klacht binnen 12 maanden terugkomt mag u gratis terugkomen voor een extra consult. Tijdens het vervolgtraject wordt gekeken waarom de klachten zijn teruggekomen en wat wij hieraan kunnen doen

Duurzaam resultaat

Als het goed is, heeft u aan het eind van ons Lage Rug Programma er weer vertrouwen in dat
u uw klachten onder controle kunt houden, zodat ze niet weer terugkeren. Mochten dezelfde
klachten na het programma toch terugkeren, dan worden deze binnen hetzelfde traject weer
gratis opgepakt.
Bij terugkeer van de klachten kunt u contact opnemen met uw therapeut. De therapeut kijkt
dan of uw situatie is veranderd en wat er nodig is om alsnog de doelstellingen te behalen.

Vergoeding Fysic Lage Rug Programma

Ons Lage Rug Programma maakt onderdeel uit van het Zorg1 Lage Rug Programma en voldoet daarmee aan de kwaliteitscriteria van zorgverzekeraars. Dit betekent dat het programma volledig vergoed wordt als u goed verzekerd bent voor fysiotherapie. Bent u verzekerd bij VGZ of CZ? Dan zijn er gunstige regelingen.  De 1 op 1 behandelingen worden direct aan uw aanvullende verzekering van CZ en VGZ berekend. De groepstraining en online begeleiding worden niet aan CZ en VGZ berekend, deze worden aangeboden door Fysic Fysiotherapie. Vraag onze therapeuten naar deze mogelijkheden.

Samenvattend

  • Het Lage Rug Programma is een complete aanpak voor lage rugpijn en bestaat uit een combinatie van fysiotherapeutische behandelingen, training, voorlichting, coaching, digitale informatie en begeleiding op afstand.
  • U heeft meer invloed op uw herstelproces omdat u samen met onze gespecialiseerde rug therapeut aan de oorzaak van uw lage rugpijn werkt.
  • Het programma is altijd op maat en sluit volledig aan op uw wensen en mogelijkheden.
  • Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt het programma deels of volledig vergoed vanuit uw aanvullende verzekering
  • Wanneer uw klachten onverhoopt binnen een vastgestelde termijn terugkeren, dan worden deze onder bepaalde voorwaarden weer gratis door ons opgepakt. Dit is de garantie die wij geven als praktijk,vanuit het duurzame resultaat dat wij samen met u willen bereiken.

Wilt u ‘gericht’ aan de slag met uw rugklachten? Neem gerust contact op met de praktijk.