Voorwaarden & wetgevingen

 

Hier kunt u onder andere onze klachtenprocedure, ons privacyreglement (volgens de AVG wet), de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) vinden.