Vergoedingen fysiotherapie vanuit de zorgverzekering

 

Ook in 2023 hebben we contracten afgesloten met alle Nederlandse Zorgverzekeringen!

Voor het maken van een afspraak is een doorverwijzing van uw huisarts van specialist niet nodig. De behandelingen worden meestal in het aanvullende  pakket door uw zorgverzekering vergoed. Bij sommige klachten is een verwijzing wel nodig. Uw fysiotherapeut geeft aan wanneer dit wel het geval is. 

Uw zorgverzekeraar vergoedt de behandelingen die vallen binnen uw aanvullende pakket. Omdat wij contracten hebben met de zorgverzekeringen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen per behandeling. 

Voor behandeling die vallen binnen het basis pakket geldt het eigen risico. Voor behandelingen die vallen onder het aanvullend pakket geldt geen eigen risico. Behandelingen die binnen het basis pakket vallen zijn fysiotherapie bij Claudicatio Intermittens, COPD en alle overige fysiotherapeutische behandelingen die op de chronische lijst fysiotherapie vermeld staan (voor meer informatie kunt u terecht bij uw fysiotherapeut). 

 

 

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 18 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie gegarandeerd vanuit de basisverzekering.  

 

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder die op chronische lijst staan

Heeft u een aandoening die staat op de chronische lijst fysiotherapie dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf of (gedeeltelijk) vanuit uw aanvullend pakket. 

 

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

De behandelingen van aandoeningen die niet op de chronische lijst staan, worden vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. Heeft u geen aanvullende verzekering of zijn de behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering dan krijgt u een rekening van Fysic Fysiotherapie.

 

Fysiotherapie bij Claudicatio Intermittens (etalagebenen)

Na een verwijzing Claudicatio Intermittens krijgt u 37 behandelingen vergoed vanuit het basispakket. Meerdere fysiotherapeuten van Fysic Fysiotherapie & Training zijn gecertificeerd fysiotherapeut bij Claudicationet.

 

Fysiotherapie bij artrose 

Bij artrose in de knie- en heupgewrichten krijgt u maximaal 12 oefentherapie per 12 maanden vergoed uit de basisverzekering. Het aantal behandelingen is een maximum. https://www.kngf.nl/article/je-positie-en-functioneren/vergoedingen/bekostiging-copd 

 

Fysiotherapie bij COPD

Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoedingen vanaf de eerste behandeling. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt hangt af van de ernst van COPD. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw fysiotherapeut. Fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger wordt vergoed. De voorwaarden vind je op deze pagina.

 

Fysiotherapie na corona

Vanuit de basisverzekering is er een vergoeding voor paramedische herstelzorg na COVID-19 (corona). Je krijgt een vergoeding voor maximaal 6 maanden. Dit krijg je vergoed:
  • Maximaal 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie
  • Een medisch specialist kan de vergoeding 1 keer verlengen met 6 maanden als hij dit nodig vindt

 

Tarieven bij geen aanvullende verzekering (zelf betalen*)

Tarieven Fysic Fysiotherapie 2023

Fysiotherapeutische behandeling €44
Fysiotherapie €44
Manuele therapie behandeling €58,30
Fysiotherapeutische behandeling aan huis €58,30
Intake en onderzoek na en zonder verwijzing €58,30
Intake en onderzoek aan huis €70
Niet nagekomen afspraak €35
Sportmassage 30 minuten €44

*Aan het einde van de maand zullen we u een rekening sturen van de gemaakte kosten van diezelfde maand.