Wat is psychosomatische fysiotherapie

Psyche staat voor geest en somatisch staat voor lichamelijk. Er bestaat een grote samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting. De psychosomatische fysiotherapeut specialiseert zich in behandeling van klachten die met spanning of stress te maken hebben waaruit lichamelijke klachten ontstaan. Ook onbegrepen lichamelijke klachten wordt door de psychosomatische fysiotherapeut behandelt. 

Als er langdurig een hoge werk- of privédruk aanwezig is staat het lichaam onder continue stress. Je lichaam staat als het ware continu aan. Dit wil niet zeggen dat je deze stress bewust voelt. Het aan staan van het lichaam gebeurd vaak zonder dat je dit in eerste instantie door hebt en voelt. Het uit zich uiteindelijk in een diversiteit aan lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, pijnklachten in het hele lichaam, duizeligheid, hoofdpijn, benauwdheid of druk op de borst.

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt bij het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. De therapeut betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder leef- en werkomstandigheden. Zeker in de huidige (drukke) tijd zien we vaak dat veel lichamelijke klachten ook negatief beïnvloed worden door onze leef- en werkomstandigheden. Het is dus belangrijk om dit aan te pakken, willen we die lichamelijke klachten volledig kunnen oplossen. 

 

 

Wanneer naar een psychosomatisch fysiotherapeut? 

Een psychosomatisch fysiotherapeut kunt u helpen:

  • Bij lichamelijke klachten die zijn ontstaan door langdurige stressoren of langdurig continu 'aan staan'
  • Bij lichamelijke klachten die blijven bestaan, waarvoor geen lichamelijke oorzaak gevonden is
  • Bij lichamelijke klachten die blijven bestaan ondanks andere vormen van fysiotherapie

Een psychosomatisch fysiotherapeut herkent psychofysiologische en gedragsmatige kenmerken van problemen in het bewegend functioneren en kan de complexe relaties tussen bewegend en psychisch functioneren binnen een psychosociale context positief beïnvloeden. 

 

Hoe ziet psychosomatische fysiotherapie eruit?

Door middel van cognitieve gedragsmatige interventies tracht de psychosomatisch fysiotherapeut het inzicht in de relaties tussen bewegend en psychisch functioneren bij u te vergroten en de verstoorde regulatie mechanismen positief te beïnvloeden. Het lichaam vormt daarbij het aangrijpingspunt. Zo leert u de klacht beter te hanteren en kan klachtenvermindering plaatsvinden.

De behandelingen zijn gericht op biomedische componenten in de gezondheidsproblemen, psychologische en psychosociale componenten. Ook is de behandeling gericht op de samenhang van lichamelijke en psychologische componenten. Het doel van de behandeling is het verbeteren van zelfsturend vermogen, het lichaamsbewustzijn vergroten en het bevorderen van zelfregulatie. 

Behandelingen die kunnen worden ingezet:

  • Bewustwordingsmethodieken
  • Ontspannings-, adem- en communicatiemethoden
  • Lichaamsgerichte methoden en interventies
  • Stressmanagement

Hierbij wordt gebruikt gemaakt van mindfullness, ACT therapie, bewegingstherapie (running therapie), mindfull bewegen, communicatief bewegen en communicatieve massage.

 

Afspraak maken voor psychosomatische fysiotherapie in Breda

Heeft u klachten die u wilt laten beoordelen en/of behandelen door onze deskundige psychosomatische fysiotherapeut? Plan dan meteen een afspraak in via onze online Afspraken-app. Hiervoor heeft u geen verwijzing van uw specialist of huisarts nodig. Voor vragen of meer informatie over psychosomatische fysiotherapie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Fysic Fysiotherapie. Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 076-5150777, via whatsapp of per mail via info@fysic-fysiotherapie.nl of direct per mail via onze psychosomatische fysiotherapeut. 


Onze psychosomatische fysiotherapeut       

 

 

sophie@fysic-fysiotherapie.nl

Psychosomatisch fysiotherapeut in opleiding